«Քրիստոնեությունը և արդիականությունը» խորագրով ընթանում է սեմինար-հանդիպումների շարք

Ուրբաթ, 22 Սեպտեմբեր 2017 09:25

«Համագործակցություն և զարգացում»

«Բարեպաշտ սերունդ» հիմնադրամում «Համագործակցություն և զարգացում» խորագրի ներքո

գործում է երիտասարդական ակումբ

ՀԵՏԵՎԵՔ ՄԵԶ
 
 
Copyright Barepasht serund himnadram © 2012

Powered by

x-tech